Inge-Andre

Inge-Andre

Flest turer og år som guide på Numedalslågen!
Han har raftet på Numedalslågen siden første kommersielle raftetur i 1989.

Norsk og Skandinavisk mester i rafting.

Har Swift water rescue kurs, førstehjelpskurs og gjennomført flere elveredningskurs for bedrifter og organisasjoner.

Jobber fast som aktivitetsleder på Geilomo Barnesykehus og er områdesjef i Heimevernet.

Bror til Marianne, svigerbror til William og oppvokst i Dagali.

Fun fact: Elsker ordspill og tørre vitser