Kombi-rafting

Kombi-rafting

Vi ønsker at alle skal få den beste opplevelsen på våre rafting, derfor kan vi kombinere alle turene våre for både familier og grupper.

Det er sjelden en gruppe har akkurat samme ønsker og forventninger, derfor strekker vi oss langt for å tilrettelegge for hver enkelt deltaker.

På  en raftetur, er det fullt mulig å ta med noen på ekstrem, noen på super og noen på mini. De som skal på ekstrem, rafter hele turen. De som er med på super, kjører rundt  ekstremstrykene (som regel 2 stryk), mens mini rafterne er kun med på de rolige partiene og kjører med bussjåføren vår rundt de største strykene.

Da er det ingen som må svelge kameler på tur!

Les mer om minirafting
Les mer om superrafting
Les mer om ekstremrafting